Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2012

SyneK
W klasie cisza . Sprawdzam obecność :
1. Humor?- Nieobecny 
2. Radość? - Nie ma. Była kiedyś tam.
3. Smutek ?- Jestem 
4. Miłość? - Jak zwykle śpi .
5.Przyjaźń ? - Jestem, jestem.
6.Nadzieja? - Obecna, ale bardzo chora.
7. Wiara? - Jestem . 
8. Uśmiech ? - Ojj, nie chodzi już od kilku miesięcy.
9.Życie ? - Już głupie ,ale jestem 
10. Szczęście ? - Było tylko raz w grudniu... Więcej się nie pojawiło. 
Reposted fromkroliczek98 kroliczek98
SyneK
- Ile wody nalać Ci do kawy?
- 5/8...
- O.o
... - Lej... Jeszcze...jeszcze...jeszcze trochę... O jest, wystarczy...
- Jezu (słabym głosem)... Dlaczego akurat 5/8 wody?
- Bo złoty podział
- Jaki?
- Złoty... Teraz dolewasz 2/8 mleka i jest idealnie
- Ale trochę miejsca zostaje
- Tak 1/8 na piankę i żeby się nie rozlewało...
- O.o
— fabryka słów
Reposted fromsaphirka saphirka viaeternaljourney eternaljourney
SyneK
SyneK
8070 6a29
Reposted fromskins skins viaeternaljourney eternaljourney

February 24 2012

SyneK
1927 8424


tak tak tak ;)
Reposted fromemmcee emmcee viaeternaljourney eternaljourney
SyneK
marzy mi się ...
SyneK
5670 4ac4 500
Reposted fromgaabu gaabu viaeternaljourney eternaljourney
SyneK
2648 a881
Reposted fromconfundo confundo viaeternaljourney eternaljourney
SyneK
0214 6bb5

February 21 2012

SyneK
6674 dbf4
Reposted frommnu mnu via100suns 100suns
SyneK

February 19 2012

SyneK
Reposted fromrysuj rysuj viakroliczek98 kroliczek98
SyneK
SyneK
4493 8d4b
dokładnie!
SyneK
9611 e46a
SyneK

zajebiście byłoby się w końcu ogarnąć

Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
SyneK
niestety z reguły jest tak, że ta okropna bezsenność najbardziej gnębi Cię wtedy, kiedy chciałbyś najwięcej przespać.
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
SyneK
6092 0530
SyneK
Reposted fromczerski czerski viaeternaljourney eternaljourney
SyneK

omg! go draw! do it!

Reposted fromsawb sawb viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl